Bookmark and Share

Giriş Sayfası

TarafsIzlIk BeyanI

ABS QE, çalışanları ve müteahhitleri tarafsızlığın ve uygulanan yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerindeki herhangi bir potansiyel çıkar çelişkisini değerlendirmenin önemini bilmektedir.

ABS QE’nin, gerekli etik standartları dünya çapındaki tüm faaliyetlerinde uygulanmasını sağlayacak şekilde, Etik Kodlar , Etik İş Yapma Kodu ve Çıkar çelişkisi kapsayan bir uygunluk programı vardır. Bu programın detayları ve Etik Kodu ve Etik İş Davranış Uygulaması kuralları içinde bulunabilir.

ABS QE dahilinde, yıllık olarak tüm ABS Group faaliyetlerinin risk değerlendirmesini yaparız. Daha sonra bu analiz kilit sektörlerimizi temsil eden üyelerinden oluşan ve bağımsız bir kurul olan ABS QE tarafsızlığı komitesi tarafından incelenir.

Çıkar çelişkisi ve objektiflik konuları bağlayıcı sözleşmelerde tanımlanır ve böylece tüm yönetim sistemi sertifikasyon faaliyetleri bağımsız ve tarafsız bir şekilde yürütülür.

 

 

ABS QE | Hizmetlerimiz | Bize Ulaşın