g Akreditasyonlar | ABS Quality Evaluations (ABS QE)
Bookmark and Share

Giriş Sayfası

Akredİtasyonlar

ABS QE, büyük ve son derece saygın kuruluşlardan akreditasyon almıştır ve akreditasyonlarımızı müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere sürekli güncelleştiriyoruz.

ANAB (ABD)

ANSI-ASQ Ulusal Akreditasyon Kurulu, ABD'nin yönetim sistemleri akreditasyon kuruluşudur. ANAB, ISO 9001 kalite yönetimi sistemleri ve ISO 14001 çevre yönetimi sistemleri için sertifikasyon kuruluşlarına akreditasyon vermektedir. Bunun yanı sıra, aşağıda belirtilen sektörel standartlar için de akreditasyon vermektedir:

ISO 9001:2000, AS9100, QS-9000, TL 9000, ISO 14001, RC14001, RCMS®

www.anab.org

RvA (Hollanda)

RvA, kendisi tarafından verilen ve takip edilen tüm akreditasyonların ilgili taraflar nezdinde güvenilirliğini temin etmek üzere destek sağlamaktadır. Bu amaçla, RvA tüm akreditasyonları gerekli tüm özel sektörlerde veya kamu sektörlerinde uygulamayı hedefleyen saydam bir yapıyı sürdürmektedir.

RvA 1995'te, RvC ve NKO/STERIN/STERLAB kuruluşlarının birleşmesi sonucu kurulmuştur. RvA'dan akreditasyon almış sertifika kuruluşları, yönetim sistemleri, ürün, hizmet, süreç ve/veya mesleki yeterlilik sertifikasyonuyla ilgili faaliyetlerini mesleki mükemmellik ve objektif bir yaklaşım temelinde sürdürmektedir. ABS QE'nin şu anda RVA tarafından akreditasyonu verilmiş programları şunlardır:

ISO 9001:2000, QS-9000, ISO 14001

www.rva.nl

INMETRO (Brezilya)

Aralık 1973'te Brezilya'da kanun koyucular, Brezilyalı kuruluşları desteklemek, üretkenliklerini artırmak ve Brezilyalı şirketler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini yükseltmek amacıyla Ulusal Metroloji, Standartizasyon ve Endüstriyel Kalite Enstitüsü'nü (INMETRO) kurdular. INMETRO’nun temel görevi, metroloji ve kalite standartları yoluyla Brezilya ekonomisinin rekabet gücünü artırmanın yollarını ararken sıradan yurttaşın yaşam kalitesini yükseltmektir. ABS QE, aşağıdaki yönetim sistemleri için INMETRO'dan akreditasyon almıştır:

ISO 9001:2000, ISO 14001

www.inmetro.gov.br

EMA (Meksika)

Meksika Akreditasyon Kurumu (EMA), sertifikasyon kuruluşlarına ISO 9001 kalite yönetim sistemleri ve ISO 14001 çevre yönetim sistemleri için akreditasyon vermektedir. EMA, ABS QE'ye aşağıdaki yönetim sistemleri için akreditasyon vermiştir:

ISO 9001:2000, ISO 14001

www.ema.org.mx

IAOB

Uluslararası Otomotiv Gözetim Bürosu (IAOB), bir Uluslararası Çalışma Grubu (IATF) gözetim ofisidir. IAOB Michigan Kuruluşu olup üyeleri arasında DaimlerChrysler, Ford Motor Company, General Motors ve Otomotiv Sektörü Eylem Grubu (AIAG) yer almaktadır. ABS QE, IATF tarafından aşağıdaki standart için akreditasyonlu serfitika vermek üzere tanınan seçilmiş sertifikasyon kuruluşlarından biridir:

ISO/TS 16949:2002

www.iaob.org

 

 

ABS QE | Hizmetlerimiz | Bize Ulaşın