Bookmark and Share

Giriş Sayfası | Hizmetlerimiz | Yeni Sertifikasyonu

Kalİte Sertİfİkasyonu

AS9003

Görece basit süreçleri olan üretim kuruluslari veya ürünler ilgili olduklari havacilik ve uzay sanayi orijinal aygit üreticileri tarafindan, daha karmasik olan havacilik ve uzay sanayisine özgü SAE AS9100 standardina bir alternatif olarak AS9003'e veya ISO 9001:2000 Standardinin kalite yönetimi sistemi alt sinirina uygunluk sertifikasi almak üzere tesvik edilebilir. AS9003'ün sartlari önceki ISO 9003:1994 Standardina benzerdir. Bu standart kurulusun tanimli normlar açisindan ürün denetimi ve testi için kontrolleri uygulamasi üzerinde durmaktadir. Denetimler havacilik ve uzay sanayi için kalifiye denetçiler tarafindan gerçeklestirilir; denetim süreleri ISO 9001:2000 Standardi denetimlerine yakindir. ABS QE'nin program akreditasyonu ve denetçi onayi ANSI-ASQ Ulusal Akreditasyon Kurulu (ANAB) tarafindan desteklenmektedir.

AS9100

Havacilik ve uzay sanayi tedarikçileri ISO 9000 temel alinarak gelistirilmis AS9100'den daha önemli bir kalite standardi olmadigini bilmektedir. Sanayi bu standartlara havacilik ve uzay sektörüne özgü bir dizi sart ilave etmistir. AS9100, bir kurulusun uçaklar, uçak parçalari ve uçak onarimi için zorunlu en kati kalite standartlarina bagli uygunlugu konusunda uluslararasi düzeyde bir teminat saglar.

ABS QE, havacilik ve uzay kalite standardi konusunda benzeri olmayan bir deneyim ve derinlemesine bilgi birikimi sunmaktadir.

AS9120

Bu standart da ISO 9001:2000'i temel almaktadir ve dagitimcilar için geçerli olan havacilik ve uzay sanayi kalite yönetimi sistemi için ek sartlari belirlemektedir.

ISO 9001

ABS QE, her türlü ISO 9001 hizmetini veren akreditasyonlu ve uluslararasi düzey onay gören lider tescil kuruluslarindan biridir.

ISO/TS 16949

ABS Quality Evaluations, Inc. sirketinin ISO/TS 16949 için Sertifikasyon Hizmetleri sunlari içerir:

Ön Denetim (Istege Bagli) — Ön denetim istege baglidir ve inceleme asamasina hazir hale gelmeden önce yapilir. Ön denetimin amaci kurulusun ilk denetim için hazir olup olmadigini belirlemektir.

Hazirlik Incelemesi — Hazirlik incelemesi sertifikasyon denetiminden itibaren 90 gün veya daha kisa süre içinde gerçeklestirilmelidir. Bu hizmet kurulusun kurallar el kitabi ve prosedürlerinin degerlendirilmesini içerecektir. Sertifikasyon denetimini planlama konusunda giderek artan önemi sonucunda ABS QE, kurulusun dahili denetim ve yönetim inceleme planlamasini ve önceki 12 ayin sonuçlarini, kalifiye dahili denetçilerin bir listesini, müsteriye özgü gerekliliklerin bir listesini, müsteri sikayet durumunu ve önceki 12 ay için operasyonel performans egilimlerini sunmasini zorunlu tutmaktadir.

Sertifikasyon Degerlendirmesi— Degerlendirme kalite yönetimi sisteminin ISO/TS 16949'a uygunlugunu ölçmek üzere ABS QE tarafindan yapilir.

Gözetim Ziyaretleri — Müsteri yillik veya yariyillik gözetim denetleme programini seçebilir. Bu hizmet sisteminizin ISO/TS 16949 sartlarina uygunlugunu teyit eder. Gözetim amaçli denetimlerin sonuçlarinin basarili olmasi kaydiyla sertifikasyon üç yil boyunca geçerlidir.

TL 9000

TL 9000, özellikler telekomünikasyon sektörü için tasarlanmis bir dizi kalite yönetimi sistemi sarti ve ölçüsüdür. Telekomünikasyon Liderlerinin Tedarikçiler için Kalite Mükemmellik Forumu (QUEST), ISO 9000 standardi temelinde ve sektördeki geçmis ürün ve hizmet basarisizliklarina karsilik olarak TL 9000 standardini gelistirmistir.

TL 9000 ürün ve hizmetlerin tasarimi, gelistirilmesi, üretimi, teslimati, kurulumu ve bakimi konularinda kalite sistemi sartlarini tanimlamaktadir. TL 9000, ürün ve hizmetlerin güvenilirlik ve kalite performanslarini ölçen performans ve maliyet tabanli ölçümleri içerir.

Kalifiye TL 9000 denetçilerimiz sektördeki en deneyimli yönetim sistemi üçüncü taraf denetçilerdir. Bu denetçiler söz konusu sartlara uygunluk sertifikasi gereken her kurulus için degerli ve yapici bir varliktir.

 

 

ABS QE | Hizmetlerimiz | Bize Ulaşın